Wniosek o urlop, czyli podanie o urlop: jak poprawnie napisać?

Jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany wniosek urlopowy? Napisanie prośby o urlop nie powinno nastręczać wielu problemów. Na końcu wpisu znajdziesz szablon przykładowego wniosku.

W Polsce utarło się, że wniosek powinien być złożony na piśmie, ale zdarzają się od tego odstępstwa np. gdy pracodawca udziela nam urlopu „na telefon”, lub gdy w firmie obowiązują elektroniczne wnioski urlopowe. Normalnie, wydrukowany i podpisany wniosek kierujemy do swojego pracodawcy lub kierownika zespołu lub departamentu firmy.

Jak wypełnić wniosek o urlop? 

Na podaniu należy zawrzeć przede wszystkim swoje dane, czyli imię i nazwisko oraz nazwę piastowanego w firmie stanowiska, które wpisujemy w lewym górnym rogu dokumentu. Prawy górny róg to miejsce na wpisanie miejscowości i daty złożenia wniosku.

Sama treść podania powinna być raczej zwięzła i rozpoczynać się od typowego sformułowania:

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego…

Niniejszym składam wniosek o udzielenie mi urlopu…

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu…

Wniosek o urlop powinien zawrzeć także takie informacje jak:

  1. data urlopu: od kiedy do kiedy chcemy, aby udzielono nam urlopu (np. od dnia 15 lipca do dnia 28 lipca)
  2. za jaki rok przysługuje nam urlop (np. dni przysługujące za rok 2013),
  3. ile dni roboczych będzie trwać urlop (np. w liczbie 10 dni, biorąc za przykład podane wyżej ramy czasowe).

Tak wypełniony wniosek urlopowy podpisujemy i dostarczamy do naszego przełożonego, który po pozytywnym rozpatrzeniu naszego podania wniosek podpisze i uwzględni naszą nieobecność w firmowym grafiku. W tym momencie możemy już zacząć cieszyć się ze zbliżającego się okresu wypoczynku!

Szablon podania urlopowego

Pobierz wzór wniosku urlopowego w formacie pdf lub doc, gotowy do wydruku i wypełnienia: